O nas

W Europie funkcjonuje mnogość serwisów informacyjnych, które relacjonują zdarzenia z danego kraju i danego kraju dotyczące, a tylko z rzadka wyglądają poza jego granice – posługują się one co do zasady językiem urzędowym tego państwa.

Jest też spora i coraz liczniejsza grupa portali, które skupiają się na sprawach ogólnoeuropejskich lub unijnych. Publikują one głównie w języku angielskim, a te, które poszerzają swoją ofertę o inne języki, w różnych wersjach oferują różne artykuły na te same (lub różne) tematy.

Ostatnią grupą są portale, które prowadzone są w języku mniejszości (lub pomocniczym). Ich artykuły dotyczą zazwyczaj wyłącznie społeczności, która danym językiem się posługuje, a przez to często ograniczają się do informacji o życiu kulturalnym lub o zakresie lokalnym.

Celem Federy jest oferowanie odbiorcom pierwszego typu serwisów szerszej perspektywy – artykułów o innych państwach i dotyczących wydarzeń w skali europejskiej lub unijnej w ich języku; zapewnianie drugiej grupie pewności, że czytelnicy różnych języków czytają te same artykuły o tym samym; czytelnikom serwisów trzeciego rodzaju Federa oferuje natomiast artykuły ogólnoinformacyjne – tak, by nie musieli uciekać się do używania innych języków, gdy chcą dowiedzieć się, co się dzieje poza ich najbliższym otoczeniem.

Federa pozwala czytać artykuły na temat, który się chce i w języku, w którym się chce – na jednej stronie.
Więcej języków wkrótce!