Komisja Europejska zamierza zwiększyć przejrzystość badań nad bezpieczeństwem żywnościowym

Wczoraj (11.04) Komisja Europejska częściowo zareagowała na Europejską Inicjatywę Obywatelską “Zakazać glifosatu”, proponując zwiększenie ilości informacji przedkładanych Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), do których dostęp mają obywatele, a także pozwolenie EFSA na przeprowadzanie dodatkowych badań na wniosek Komisji. Zmiany te idą w parze z innymi działaniami, które, jak twierdzi Komisja, mają wspomóc przejrzystość w tego rodzaju badaniach.

Członkowie Komisji chcą, aby docelowo przyjęto ten wniosek przed wyborami europejskimi w 2019, jeśli będzie to możliwe w połowie 2019.

Komisja Europejska twierdzi, że propozycja “poprawi przejrzystość”

Propozycja Komisji Europejskiej zapewniłaby obywatelom natychmiastowy dostęp do badań i dowodów potwierdzających dla oceny ryzyka przedłożonych EFSA. Poufne informacje byłyby chronione w uzasadnionych przypadkach, a badania te powinny zostać udostępnione na stronie internetowej EFSA i być łatwo dostępne.

Komisja będzie w stanie zażądać dodatkowych badań, finansowanych z budżetu UE, do przeprowadzenia przez EFSA, stworzy także wspólny europejski rejestr zleconych badań, aby zagwarantować, że niekorzystne badania nie są wstrzymywane, a wszystkie istotne informacje zostaną ujawnione. Naukowe opinie dostarczane przez urząd ds. bezpieczeństwa żywności będą lepiej przekazywane.

Komisja proponuje też wymaganie konsultacji osób bezpośrednio zainteresowanych i społeczeństwa na temat badań przedkładanych przez przemysł, po to, by wspierać prośby o autoryzacje produktów.

Zostanie wprowadzona specjalna procedura, zawierająca konsultację publiczną, co do substancji, które zostały już autoryzowane i czekają na odnowienie licencji.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział, że Komisja odnosi się do obaw obywateli i ma na celu “poprawę przejrzystości procesu decyzyjnego, aby zaoferować lepszy dostęp do istotnych informacji i zapewnić, że godna zaufania, oparta na badaniach naukowych ocena ryzyka, pozostaje w sercu tego procesu, we wrażliwym obszarze bezpieczeństwa żywności.”

Proces autoryzacji bezpieczeństwa żywności i pestycydów kontrowersyjny

Europejska Inicjatywa Obywatelska “Zakazać glifosatu”, podpisana przez ponad milion europejczyków, otrzymała swoją odpowiedź 12 grudnia 2017 – tego samego dnia, kiedy Komisja Europejska odnowiła licencję glifosatu na 5 lat w następstwie sporu pomiędzy krajami członkowskimi Unii o to, na jak długo, jeśli w ogóle, licencja powinna zostać odnowiona. O całkowity zakaz wnosiła między innymi Francja.

Glifosat jest herbicydem i środkiem roślinobójczym używanym do ochrony zbóż. Niektóre badania, takie jak te przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia, odkryły, że glifosat jest “prawdopodobnie rakotwórczy”, jednak inne badania kwestionują ryzyko, jakie potencjalnie stanowi.

W następstwie kontrowersyjnego odnowienia, umożliwionego przez spór wewnętrzny pomiędzy niemieckimi koalicjantami, w marcu Parlament Europejski ustanowił komisję w celu zbadania procesu autoryzacji pestycydów w UE. Nie ma gwarancji, że działania komisji zostaną zwieńczone zmianami w prawie, jako że jedynie Komisja może propować przepisy.

Choć główny wniosek inicjatywy obywatelskiej, czyli zakazanie herbicydów na bazie glifosatu, został odrzucony, Komisja zgodziła się na poprawę przejrzystości ewaluacji naukowych i procesu zatwierdzania pestycydów.

Europejska Inicjatywa Obywatelska wymaga ponad miliona podpisów obywateli pochodzących z 7 krajów członkowskich na petycji wzywającej Komisję Europejską do zaproponowania przepisów. Komisja ma następnie 3 miesiące na podjęcie decyzji, czy wystąpi z wnioskiem ustawodawczym, wyjaśniając swoje powody co do zaakceptowania bądź odrzucenia petycji.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.