Morawiecki wyróżniony Nagrodą im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Nagroda

Nazwana imieniem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego nagroda została wręczona po raz siódmy. Wybierający laureata Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego, rozpatrując kandydatury, ocenia zasługi wybitnych osobistości na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienie Premierowi wręczyła prezes zarządu stowarzyszenia Ruchu i córka Lecha Kaczyńskiego, Marta Kaczyńska.

Zobowiązanie

“Każda nagroda jest jakiegoś rodzaju zobowiązaniem”, przyznał Premier na ceremonii wręczenia nagrody. “Ja tak tę nagrodę również traktuję, (…) jako moje zobowiązanie do podążania drogą, którą wytyczył Pan Prezydent”. Jak zaznaczał Morawiecki – “Pan Prezydent nie patrzył na nas jako na ofiarę, tylko na zwyciężczynię historii, jako na królową historii świata – to miejsce, które nam rzeczywiście przynależy – i walczył zawsze o pamięć na różnych forach i różnych frontach”.

Testament Prezydenta

Zdaniem Premiera, na parę miesięcy przed swoją tragiczną śmiercią Prezydent Lech Kaczyński “zaproponował nam kilka przesłań”, które dla obecnych władz “powinny być i są” drogowskazem. “Widać wyraźnie dzisiaj, że staramy się ten testament wypełniać”, przekonywał Morawiecki.

Premier przypominał słowa Prezydenta, który apelował, by Polska “zrzuciła z siebie niepotrzebne odniesienia i spuściznę sprzed 1989 roku”. Realizację tego postulatu Morawiecki powiązał z “walką o lepszy wymiar sprawiedliwości”, którą ma prowadzić jego gabinet i większość parlamentarna.

Szczególną uwagę Premier poświęcił realizacji wizji stosunków międzynarodowych Lecha Kaczyńskiego i pozycję Polski w Europie. “Odbudowujemy wartość Grupy Wyszehradzkiej, staramy się realizować niełatwą ideę Trójmorza”, zapewniał zgromadzonych, wyrażając przy okazji swoją aprobatę wobec rozwijania “polityki Jagiellońskiej”.

Morawiecki wzmiankował również o wezwaniu Prezydenta, by dbać o Sojusz Północnoatlantycki – “O ten sojusz, który jest dla nas najlepszą i jedyną gwarancją bezpieczeństwa” – i walczyć o status Polski w Unii Europejskiej. “To jest także nasza rola – walka o należne nam miejsce w rodzinie państw Unii Europejskiej i to też robimy”, uznał.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.