Rutte presenteerd zijn visie over de toekomst van de Europese Unie

Minister-President van Nederland Mark Rutte presenteerde vandaag de Nederlandse visie over de toekomst van de Europese Unie. Hij benadrukte dat EU samenwerking gunstig voor Nederland is op sommige vlakken, zoals het gevecht tegen klimaat verandering en illegale migratie, maar dat de EU niet moet ontwikkelen in een federaal systeem en dat de soevereiniteit van de lid-staten in bepaalde gebieden gerespecteerd moet worden.

Deze toespraak vind plaats vlak voor de Nederlandse lokale verkiezingen die gehouden worden op 21 maart die de eerste test zal worden van de nieuwe regering na de nationale verkiezingen afgelopen maart.

“Meer perfecte unie, niet een steeds hechtere unie”

Rutte’s visie van de EU was een “gemeenschap van waarden en een partnerschap van de 27 soevereine lidstaten die elkaar sterker maken” en dat de EU “begint en eindigd met de lidstaten.”

Hij zei dat Nederland geen zorgen maakt over het mogelijk doorzetten van een federale EU door Duitsland met een nieuwe regering en herhaalde dat federalisatie niet the juiste oplossing is voor de toekomst. In zijn mening is de EU niet een onstopbare trein richting federalisatie en zou het “richting een meer perfecte unie moeten werken, niet een steeds hechtere unie.”

Hij wees erop dat de EU een mechanisme was om problemen die lidstaten alleen oplossen gezamenlijk op te lossen, bijvoorbeeld klimaat verandering, waar hij opriep voor een bindende inzet om het CO2 niveau te verminderen met 55% (verhoogd van 40%, de huidige inzet) in 2030 vergeleken met het niveau in 1990. Maar hij benadrukte dat de EU zich niet moet inmengen in maatregelen waar de lidstaten deze beter zelf kunnen aanpakken zoals economische regels en rechtssystemen.

Het is ook vermeld dat Nederland een sterke contributie wil leveren aan PESCO, het nieuw voorgestelde mechanisme voor de integratie van Europese defensie, bijvoorbeeld het oproepen van de ontwikkeling van militaire mobiliteit binnen de EU, wat door sommige ‘militair Schengen’ wordt genoemd.

“Solidariteit is tweerichtingsverkeer.”

Rutte herhaalde zijn pleidooi voor een Europees asiel systeem en eiste opnieuw een mechanisme om vluchtelingen te verhuizen tussen lidstaten, toegevend dat hij de zorgen van hen die hier tegen zijn begrijpt, maar hij benadrukte dat het versterken van de externe grenzen van de EU de zorgen van sommige oostelijke lidstaten zou verzwakken.

De Minister-President benadrukte dat Europa geen menu is, waar lidstaten kunnen kiezen wat ze willen en afwijzen wat ze niet willen. Zegde herhaaldelijk dat een “overeenkomst een overeenkomst is” en “solidariteit is tweerichtingsverkeer.”

Onderhandelingen over het hervormen van de Dublin-conventie met een mogelijke verhuizings mechanisme zijn op een impasse in de Europese Raad. Leiders hadden afgelopen jaar besloten om voor juni een overeenkomst over de nieuwe Europese asiel regels te hebben.

Kritiek op de “politisering” van de Europese Commisie en het falen om de budgetregels te handhaven

Rutte bekritieseerde de rol van de Commisie om het Stabiliteits- en Groeipact en de budget regels van de Eurozone te handhaven, praktisch zeggend dat de Commisie te politiek is geworden en niet meer de geloofwaardigheid heeft om onafhankelijk de budgetregels te handhaven. Hij waarschuwde dat Brussels “de lidstaten dient, niet andersom.”

De Minister-President riep op voor een terugkeer van de Euro’s kernbelofte van het verhogen van de welvaart van alle EU lidstaten en niet het ontwikkelen van een overdracht unie waarin bestaande welvaart verdeeld wordt.

Nederland is hierom ten gunste van het verplaatsen van budgetverantwoordelijheid naar een nieuw gevestigde intergouvermentele Europese Monetair Fonds die onafhankelijk de economiën van de lidstaten zal controleren en de budgetregels zal handhaven.

Rutte riep op tot een schuld hervormings mechanisme, iets dat Frankrijk en Italië expliciet hebben afgewezen als een rode lijn in de onderhandelingen van Eurozone hervormingen.

Geen verhoging van Nederlands contributie aan het EU budget

Rutte zei dat Brexit betekend dat het volgende meerderjaren EU budget kleiner moet zijn en dat de Nederlandse bevolking niet hun contribitie aan de EU zou moeten verhogen. Hij verdedigde ook de vermindering die het land ontvangt, zeggend dat landen met vergelijkbare niveaus van welvaart niet onproportionele hoeveelheden aan het budget zou moeten betalen.

Hij benadrukte dat meer dan 70% van de EU financiering momenteel aan landbouw en samenhang wordt besteed en dat met kleine bezuinigingen  andere prioriteiten makkelijk gefinancierd kunnen worden. “Europese financiering zou een laatste redmiddel moeten zijn, niet eerste hulp.”

Terwijl de laatste budget onderhandelingen plaatsvonden in de context van de Eurocrisis is de Europese economie nu herstellende en dit heeft vele lidstaten aangemoedigd om meer te betalen aan het EU budget. Rutte heeft hierom afgelopen week erkend dat zijn positie in de minderheid valt met alleen lidstaten zoals Oostenrijk en Denemarken vergelijkbare posities hebben.

Rutte riep ook op tot een conditioneel budget om economische hervormingen en nakoming van fundamentele EU waarden zoals de rechtstaat te stimuleren.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.