Polsk debat om euroen genoptages

class=

Platforma Obywatelskas (EPP) nationale råd

Emnet om et polsk valutaskift til euroen blev bragt tilbage i offentligheden af Grzegorz Schetyna under det seneste møde for partiet Borgerplatformen, hvor han efterspurgte et skift til den fælles valuta. »Vi kan alle, se at den monetære union kommer lynhurtigt på benene igen. Efter det britiske exit vil det især blive eurozonen, som udgør Den Europæiske Unions virkelige kerne, hvor lande udenfor zonen højst kommer til at spille en perifær rolle. Vi ønsker, at Polen skal være en del af unionens kerne,« insisterede han.

Han indså dog, at at en stor del af Polens samfund er imod at blive en del af eurozonen. Han beskyldte »fjender af et stærkt Polen i et stærkt Europa« for at »forpligte alle deres demagogiske ressourcer til at besudle projektet i deres landsmænds øjne« understregede at »dette projekt skal gennemføres med polakkernes støtte hellere end mod deres vilje.«

Således bekendtgjorde han, at Borgerplatformen ville begynde »en stor, gennemgribende national debat om euroen« og skitsere en køreplan for at skifte til den fælles valuta, men en køreplan, der skulle indeholde »alle kriterier og handlinger, der skal opfyldes og gennemføres af både Polen, institutioner og medlemmer af eurozonen, så den fælles valuta bliver et værktøj til at styrke den polske økonomi,« hellere end blot at have datoer.

Kritikere

Anmodningen blev øjeblikkeligt kritiseret af Kukiz’15. Marek Jurek (Republikkens Højrefløj) og Paweł Kukiz (Kuzik’15-bevægelsen) bekendtgjorde uafhængigt af hinanden på Twitter, at deres to grupper ville fremlægge et fælles »projekt om et lovforslag, der vil kræve af regeringen, at den bekræfter ukrænkeligheden af artikel 227 i den polske grundlov og den fortsatte brug af den nationale valuta.«

Et andet medlem af Kukiz’15-bevægelsen gav udtryk for den samme holdning i et interview i Polskie Radio 24: »Det, som Borgerplatformen prøver at trække ned over vores hoveder, er en valuta, som vi ikke får nogen indflydelse på.« Hun udtrykte også bekymring for, at Polen som medlem af eurozonen ville være afhængigt af »de store og de gode« i tilfælde af en krise.

Ideen om at begrænse den magt, som landet udøver over dens monetære politik, modsættes af også af Lov og Retfærdighed (ECR). Et meldem af partiets gruppe i det polske parlament, Zbigniew Gryglas, gav udtryk for, at det at have en national valuta var »et aspekt af det at være selvstændigt«. Han vurderede også, at »en introduktion af euroen vil forårsage hurtige prisstigninger«, idet han nævnte Slovakiet og de baltiske stater som eksempler på et sådant forhold.

Et af partiets medlemmer af Europaparlamentet, Ryszard Czarnecki, råbte også vagt i gevær og sagde, at et skift til den fælles valuta »er en dårlig ide for de fattigere lande.«

Borgerplatformens vision deles heller ikke af partiets tidligere koalitionspartner, PLS (EPP). Ifølge PLS’ medlem i det polske parlament, Paweł Bejda, er »en national valuta garant for selvstændighed«. For at bevise, at Polen ikke har brug for at blive en del af eurozonen, brugte han to skandinaviske lande som eksempel – Danmark og Sverige – som heller ikke er det.

Nowoczesnas (ALDE) reaktion

Nowoczesnas holdning til Borgerplatformens initiativ er tvetydigt. På den ene side understreger partiets medlemmer, at »Nowoczesna har haft euroen i dets program siden partiets begyndelse« og giver udtryk for begejstring over det faktum, at en støtteerklæring over for ideen om en overgang til den fælles valuta »kunne blive et delt standpunkt i alle oppositionspartiernes programmer«.

På den anden side giver de Grzegorz Schetynas parti skylden for »uheldigvis ikke at have påbegyndt debatten, mens de havde magten«, og de påpeger, at et forslag om at gå over til euroen nu »ikke er troværdigt« af dem. De minder også om, at Nowoczesna forsøgte at genoptage debatten om at gå over til euroen for næsten et år siden.

Forpligtet

Tidligere statsminister og leder af SLD (S&D), Leszek Miller, har taget del i  diskussionen og peget på det faktum, at Polen har sagt ja til at bruge den fælles valuta i dens tiltrædelsestraktat. Han understregede, at traktaten blev godkendt i en landsdækkende folkeafstemning, hvilket betyder, at når det kommer til euroen »er det kun datoer og betingelser, der kan debatteres.«

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.