Juncker chce częstszego głosowania większością kwalifikowaną w polityce zagranicznej

P036250004102-389538.jpg
Źródło zdjęcia, Unia Europejska

Podczas monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w sobotę (17.02), przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ponowił swoją prośbę o częstsze korzystanie z głosowania większością kwalifikowaną nad sprawami polityki zagranicznej w Unii Europejskiej, stwierdzając że jest potrzeba aby UE odgrywała silniejszą rolę na świecie. Nie wydaje się jednak aby było na tę chwilę jednomyślne porozumienie w kwestii takiej zmiany.

Komisja Europejska ma opublikować komunikat w tej sprawie we wrześniu tego roku.

 

“Potrzeba jednomyślności powstrzymuje nas przed współpracą w polityce międzynarodowej.”

 

Juncker powiedział że przejście do głosowania większością kwalifikowaną nie wymaga zmian w traktatach unijnych i może skorzystać z artykułu 31 Traktatu o Unii Europejskiej, który pozwala na przejście do głosowania większością kwalifikowaną w polityce zagranicznej o ile wszystkie państwa członkowskie wyrażą zgodę. Podkreślił on, że szczególnie chce tej zmiany w przypadku misji obronnych.

“Nie może być tak, że zawsze musimy być jednogłośni w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Ten wymóg powstrzymuje nas przed współpracą w polityce zagranicznej. Ciągle widzimy że nie jesteśmy w stanie podjąć jednogłośnej decyzji.”

Przewodniczący wskazał też, że Unia Europejska nie ma jednolitego stanowiska np. w sprawie Południowego Morza Chińskiego czy praw człowieka w Chinach, i z tego właśnie powodu proces decyzyjny musi zostać ułatwiony.

 

Europejskie zaopatrzenie musi stać się prostsze i bardziej efektywne

Została również poruszona zaproponowana integracja Unii w zakresie obrony. Przewodniczący pochwalił to, że UE zrobiła większy postęp w obronie w przeciągu kilku ostatnich lat niż przez 20 poprzednich lat.

Juncker stwierdził, że Europa jest bardzo nieskuteczna jeśli chodzi o wyposażenie oraz że jest mnóstwo powielania. Wspomniał, że podczas gdy USA ma tylko 6 rodzajów statków powietrznych, Europa ma ich 20, i że jest więcej producentów helikopterów niż rządów, które potencjalnie mogłyby je nabyć.

Przewodniczący powiedział, że system zaopatrzenia w Europie musi zostać uproszczony i ulepszony. Powtórzył że 90 milionów euro zostało przeznaczone na badania w dziedzinie obronności w 2018 i 2019 roku, i wezwał do wydawania 1.5 biliona euro na badania po roku 2020. Poprosił też państwa członkowskie o większą aktywność w tym obszarze, szczególnie że 80% środków przeznaczonych na badania jest aktualnie wydawana na poziomie państwowym.

 

“Nie możemy polegać jedynie na sojusznikach.”

 

Przewodniczący komisji odniósł się również do ostatnich obaw Stanów Zjednoczonych o to że europejska integracja obronna pomiesza szyki NATO, mówiąc że UE chcę się wyemancypować ale nie przeciwko NATO lub USA.

“Przez wiele lat byliśmy oskarżani przez Amerykanów, że nie robimy wystarczająco dużo na rzecz własnej obronności, a teraz kiedy bardziej się staramy i robimy więcej, też im się to nie podoba.”

“Nie możemy polegać jedynie na sojusznikach. Musimy sami coś robić, żeby bronić naszych interesów bezpieczeństwa, i właśnie to chcemy robić. Ale nie dzieje się to przeciwko NATO.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.