Nowoczesna chce pełnej równości małżeństw


Źródło zdjęcia, Wistula dla Wikimedia Commons, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Projekt o związkach partnerskich

Z okazji walentynek Nowoczesna (ALDE) postanowiła zaprezentować zapowiadany wcześniej projekt ustawy o związkach partnerskich w jego obecnym kształcie. Jak zaznaczono w komunikacie, nie jest to koniec prac. Nowoczesna zaprasza do konsultacji “zainteresowane organizacje pozarządowe”, prosząc o zgłaszanie uwag i opinii do projektu w terminie do 5 marca.

Treść projektu

W dokumencie, oprócz spodziewanych regulacji dotyczących zmiany nazwiska i ustanawiania wspólności majątkowej, znajduje się też fragment, który może wzbudzić sporo kontrowersji. W uzasadnieniu projektu można mianowicie przeczytać, że “wprowadzane przepisy nie są finalnym aktem prawnym kończącym obecną w polskim systemie prawnym dyskryminację osób ze względu na orientację seksualną”.

Wykonanie Konstytucji?

Według projektu, “Pełna realizacja art. 18, 30, 32 oraz 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymaga wprowadzenia w Polsce równości małżeńskiej, a więc możliwości zawarcia małżeństwa zarówno przez pary różnopłciowe, jak i jednopłciowe”. Tym samym Nowoczesna stała się jedyną partią obecną w Sejmie, która popiera takie rozwiązanie.

Co ciekawe, podobne debaty przerywał w przeszłości w Polsce zarzut wręcz przeciwny – zgodnie z niektórymi interpretacjami artykuł 18. Konstytucji, który mówi o ochronie rodziny, jest zakazem wprowadzenia równości małżeństw.

Ściągawka

Dla ułatwienia, redakcja Federy zebrała wspomniane artykuły poniżej.

Art. 18.

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 32.

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

 

Przytoczone artykuły pochodzą ze strony Sejmu.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.