EU przeznaczy 104 mln euro na likwidację skutków żywiołów we Francji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii

P036284000802-160858.jpg
Źródło zdjęcia, Komisja Europejska

Komisja Europejska zaproponowała przeznaczenie 104 mln euro z Europejskiego Funduszu Solidarności na wsparcie dla dotkniętych klęskami żywiołowymi Francji, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Fundusze te mają pomóc w usuwaniu zniszczeń spowodowanych przez trzęsienia ziemi, huragany i pożary lasów, które w zeszłym roku nawiedziły te rejony.

– UE nikogo nie pozostawi samemu sobie w obliczu tragedii. – mówi komisarz ds. polityki regionalnej Colina Creţu – Fundusz Solidarności po raz kolejny udowadnia, że UE jest niezawodnym wsparciem przy likwidacji skutków katastrof naturalnych i pomaga przywrócić życie poszkodowanych do normalności.

Zanim fundusze zostaną wypłacone, konieczne jest zatwierdzenie projektu zarówno przez Parlament Europejski jak i Radę Europejską.

104 mln rozdzielone pomiędzy cztery państwa

Zadaniem Europejskiego Funduszu Solidarności jest reagowanie w wypadku klęsk żywiołowych i niesienie pomocy dotkniętym nimi regionom. Roczny budżet Funduszu wynosi obecnie ok. 500 mln. euro.

Zgodnie z założeniami, Portugalia i Hiszpania mają otrzymać kolejno 50.6 mln i 3.2 mln euro. 49 mln euro ma być przeznaczone dla francuskich terytoriów zamorskich Saint-Martin i Gwadelupy, nawiedzonych przez huragany Irma i Maria. Natomiast pozostałe 1.3 mln euro mają posłużyć usunięciu skutków trzęsienia ziemi na greckiej wyspie Lesbos z czerwca 2017 r.

Komisja Europejska przypomina także, że pewne działania pomocowe zostały już podjęte w ramach Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności Cywilnej i programu obserwacji Ziemi Copernicus, a państwa dotknięte klęskami żywiołowymi otrzymały od UE pomoc finansową z innych funduszy.

Usprawnianie Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności Cywilnej

Państwa członkowskie, na czele z Irlandią, zwróciły się do KE z prośbą o zweryfikowanie zasad ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Solidarności, w celu ich uproszczenia.

Prezydent Francji Emmanuel Macron również opowiadał się za stworzeniem “europejskich sił ochrony ludności cywilnej”, które gromadziłyby zasoby konieczne do przeprowadzenia akcji ratowniczej, umożliwiając UE szybszą i bardziej skuteczną reakcję w wypadku klęski żywiołowej.

Komisja Europejska proponuje usprawnienie koordynującego działania w wypadku klęsk naturalnych Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności Cywilnej, m.in. poprzez zaopatrzenie w niezbędny sprzęt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.