Możliwy kryzys w związku z systemem parlamentarnym “Spitzenkandidaten”

Parlament Europejski wysłał do unijnych liderów ostrzeżenie dotyczące systemu Spitzenkandidaten (głównego kandydata) poprzedzające nieformalny szczyt, który odbędzie się później w tym miesiącu. Parlament zapowiedział, że powtórzy ten proces raz jeszcze w 2019 roku i odrzuci każdego kandydata na Przewodniczącego Komisji Europejskiej, który wpierw nie został wyznaczony jako ‘główny kandydat’.

Parlament Europejski powtórzy procedurę Spitzenkandidaten w 2019

Przedwczoraj (07.02) Parlament Europejski przegłosował rezolucję 457 do 200 głosów, oświadczając, że odrzuci każdego kandydata nie wyznaczonego najpierw jako “główny kandydat” przed wyborami, ostrzegając, że, nawet jeśli Rada Europejska odrzuci ten system, Parlament będzie dalej go przestrzegać.

System “Spitzenkandidaten” został wprowadzony podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, łącząc wyniki wyborów europejskich z kolejnym Przewodniczącym Komisji. Europejska Partia Ludowa (EPP) wygrała wtedy najwięcej mandatów poselskich w wyborach, zatem Jean-Claude Juncker, kandydat EPP, został Przewodniczącym Komisji Europejskiej.

Esteban Gonzalez Pons, referent rezolucji, podkreślił, że UE musi być bardziej demokratyczna i przejrzysta, albo przestanie istnieć. “To, że obywatele znają prezydenta Komisji Europejskiej przed wyborami, jest ważnym krokiem w dobrą stronę”.

We wcześniejszej debacie Przewodniczący Juncker powiedział, że w jego odczuciu “niemalże większość” była przeciwna systemowi w Radzie Europejskiej, dodając, że może to prowadzić do konfliktu pomiędzy Parlamentem a Radą. Rada Europejska odbędzie specjalny szczyt w tej kwestii 23 lutego.

Parlament odrzuca listy ponadnarodowe

Choć liderzy tacy jak premier Irlandii opowiedzieli się za listami ponadnarodowymi, przedwczoraj (07.02) Parlament Europejski odrzucił tę propozycję, głównie z powodu sprzeciwu EPP.

EPP stwierdziło, że nie ma podstaw prawnych dla list ponadnarodowych, i nazwało je “ani europejskim, ani demokratycznym, ale raczej centralistycznym i elitarnym konstruktem”, a rzecznik EPP w Komisji Spraw Konstytucyjnych powiedział, że “to, na co patrzymy, to kolejny ukierunkowany na elity projekt w Europie, który sprawi jedynie, że UE będzie jeszcze bardziej odległa od wyborców, niż jest”.

Guy Verhofstadt, lider ALDE, skrytykował EPP za głosowanie przeciwko listom ponadnarodowym, oskarżając je o robienie tego dla władzy. “Przegraliśmy dziś bitwę, ale nie wojnę! Będziemy dalej walczyć o prawdziwą, europejską demokrację”, powiedział.

Relokacja miejsc Parlamentu Europejskiego po Brexicie

Parlament Europejski zagłosował również nad propozycją swojego przyszłego składu po tym, jak Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Zmniejszona zostanie liczba eurodeputowanych z 751 do 705, a 27 miejsc pozostałych po Wielkiej Brytanii zostanie przydzielonych niedoreprezentowanym krajom UE. Pozostałe 46 mandatów pozostanie zatrzymane dla potencjalnych rozszerzeń UE.

Rada Europejska musi teraz jednomyślnie zagłosować nad propozycjami, po czym wrócą one do Parlamentu na ostateczne głosowanie tak/nie.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.