Forestående slagsmål over Europaparlamentets spidskandidat-system

Europaparlamentet har udsendt en advarsel til EUs ledere vedrørende spidskandidat-systemet forud for et uformelt møde om det samme senere på måneden. Parlamentet gentog, at det fortsat ville anvende systemet til valget i 2019 og ville afvise enhver kandidat til posten som præsident for Europakommisionen, som ikke på forhånd var angivet som spidskandidat.

Europaparlamentet vil bruge spidskandidat-systemet igen i 2019

I dag stemte Europaparlamentet 457 for og 200 imod på en resolution om, at man ville afvise enhver kandidat, som ikke på forhånd var angivet som spidskandidat før valget, idet Parlamentet advarede om, at selv hvis Det Europæiske Råd afviser systemet vil de fortsat bruge det.

Spidskandidat-systemet blev introduceret til Europavalget i 2014, hvormed man skabte en forbindelse mellem Europavalget og valget af den næste præsident for Europakommissionen. Det Europæiske Folkeparti (EPP) vandt flertallet af mandaterne i valget i 2014, så derfor blev Jean-Claude Juncker, gruppens spidskandidat, præsident for Europakommissionen.

Rapportøren på området, Esteban Gonzáles Pons, understregede, at EU bliver nødt til at være mere demokratisk eller gennemsigtig, ellers vil det ikke fortsætte med at eksistere. »Det faktum at borgerne kender kandidaterne til posten som præsident for Europakommisionen før valget er et vigtigt skridt i den rigtige retning.«

Under en tidligere debat sagde præsident Juncker, at han følte, at der »næsten var flertal« mod systemet i Det Europæiske Råd, idet han tilføjede, at det kunne føre til konflikt mellem Parlamentet og Rådet. Det Europæiske Råd skal holde et særligt møde om spørgsmålet den 23. februar.

Parlamentet afviser transnationale lister

På trods af støtte til transnationale lister fra ledere som Irlands statsminister afviste Europaparlamentet i dag forslaget, primært som følge af modstand fra EPP.

EPP gav en udtalelse om, at der ikke var noget juridisk grundlag for transnationale lister, og kaldte dem »hverken europæiske eller demokratiske, men hellere en centralistisk, elitistisk, kunstig opstilling,« mens eurogruppens talsmand for konstitutionsanliggender sagde, at »det, vi ser, er endnu et elite-drevet projekt i Europa, som kun vil fremmedgøre EU yderligere for vælgerne, end det allerede er.«

Guy Verhofstadt, leder af ALDE, kritiserede EPP for at stemme mod transnationale lister, idet han beskyldte dem for at gøre det for magtens skyld. »Vi har tabt kampen i dag, men ikke krigen! Vi vil fortsat kæmpe for et ægte europæisk demokrati,« sagde han.

Omrokering af mandater i Europaparlamentet efter Brexit

Europaparlamentet stemte også på et forslag om dets fremtidige sammensætning, når Storbritannien har forladt Den Europæiske Union. Antallet af medlemmer af Europaparlamentet kommer til at falde fra 750 til 705, og 27 af Storbritanniens tidligere sæder bliver omfordelt til underrepræsenterede medlemslande. De sidste 46 bliver reserveret til potentielle fremtidige medlemmer af EU.

Det Europæiske Råd skal nu stemme enstemmigt om forslagene, hvorefter de bliver sendt tilbage til Europaparlamentet til en sidste afstemning.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.