UE zajmuje stanowisko wobec okresu przejściowego Brexitu

Europejscy i zagraniczni ministrowie z UE27 przyjęli 29 stycznia nowy zestaw dyrektyw negocjacyjnych dotyczących Brexitu na spotkaniu Rady ds. Ogólnych (art. 50). Wyjaśnili oni że Wielka Brytania będzie podążała za aktualnymi i przyszłymi unijnymi zasadami przyjętymi podczas przemian, bez formalnego głosowania nad przepisami. Jest również wymagane aby Wielka Brytania respektowała rolę unijnego trybunału sprawiedliwości, a także dalej wpłacała do unijnego budżetu aż do końca okresu przejściowego 31 grudnia 2020 roku. 

“Członkostwo bez przedstawicielstwa” 

Dyrektywy negocjacyjne narzucają, że “jakiekolwiek przejściowe umowy będą wymagały od Wielkiej Brytanii dalszego udziału w unii celnej i wolnym rynku (z wszystkimi czterema wolnościami) podczas przemiany.”

Wytyczne zakazują również Anglii wchodzenia w swoje własne umowy handlowe podczas przejścia, o ile Unia wyraźnie na to nie pozwoli. Wielka Brytania pozostanie związana obowiązkami umów handlowych zawartych przez Unię.

Wielka Brytania nie będzie już wybierać członków instytucji unijnych ani brać udziału w podejmowaniu decyzji o nowych przepisach, które będą jej dotyczyły podczas okresu przejściowego. Samo przejście “nie powinno trwać dłużej niż do 31 grudnia 2020”.

Koordynator ds Brexitu Guy Verhofstaft stwierdził wcześniej że okres przejściowy jest generalnie “członkostwem bez przedstawicielstwa”. 

Wielka Brytania “wasalem” Europy podczas okresu przejściowego?

Jacob Rees-Mogg, prominentny eurosceptyk i zarządca Europejskiej Grupy Badań, powiedział, że okres przejściowy doprowadzi do tego że Wielka Brytania pozostanie “wasalem” Unii Europejskiej, dodając że Brytyjczycy nie chcą takiej sytuacji.

W zeszłym tygodniu David Davis przedstawił swoją pozycję co do okresu przejściowego, twierdząc że Wielka Brytania będzie szukała możliwości “rozwiązania kwestii” jeśli przepisy będą sprzeczne z jej interesami.

W marcu, europejscy liderzy przyjmą wytyczne dotyczące przyszłej relacji do wynegocjowania pomiędzy Anglią a UE, chociaż nie zostanie to zakończone dopóki Wielka Brytania formalnie nie opuści Unii Europejskiej. 

 

Image source, Rada Unii Europejskiej

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.