EU lidstaten krijgen meer ruimte in het vaststellen van BTW

Als onderdeel van het Fair Taxation-Pakket heeft de Europese Commissie vandaag een hervorming voorgesteld van de EU wetgeving die het vaststellen van BTW door de lidstaten bestuurt. Het stelde ook maatregelen voor om BTW kosten voor kleine bedrijven binnen de EU te verlagen, zoals het versimpelen van hun administratieve verplichtingen.

Een enkele EU BTW zone

De Commissie heeft gezegd dat de hervormingen zullen helpen om een enkele EU BTW zone te creëren en ook om het verlies van 50 miljard euro per jaar BTW fraude binnen de EU te verlagen, dit zal nieuwe regeringsinkomsten verzekeren.

Commissaris van Economische en Financiële zaken, Belasting en Douane Pierre Moscovici vatte de voorstellen samen als “gemeenschappelijke regels waar nodig voor het functioneren van de interne markt; meer flexibiliteit voor regeringen om hun beleidsvoorkeuren te reflecteren via hun BTW tarieven.”

De Commissie heeft gezegd dat de huidige BTW regels, overeengekomen in 1992, “verouderd en te beperkend” zijn, meldend dat ze lidstaten toestaan om verlaagde BTW tarieven alleen maar in enkele sectoren en producten toe te passen.

Het stelt ook voor om meer bedrijven te laten profiteren van versimpelde BTW regels, betekenend dat algehele BTW gerelateerde nalevingskosten verminderd kunnen worden tot 18% per jaar. Het benadrukte dat bedrijven die over grenzen handelen 11% hogere nalevingskosten kunnen ervaren vergeleken met bedrijven die alleen binnen grenzen handelen.

Meer flexibiliteit in het vaststellen van BTW tarieven

EU lidstaten kunnen alleen maar een BTW tarief zo laag als 5% toepassen op twee specifieke categorieën in hun land, met een aantal lidstaten die verder verlaagde tarieven aanvragen. Deze aanvragen moeten ook overeengekomen worden door de Europese Raad, wat het moeilijker maakt om ze te introduceren.

Het algemene minimale BTW tarief van 15% zal onveranderd blijven maar lidstaten kunnen nu een enkel tarief van 0%, twee aparte tarieven tussen 5% en het standaard tarief gekozen door een lidstaat, en een ander tarief vastgesteld tussen 0% en de verlaagde tarieven onder de nieuwe regels vaststellen. De meeste van de huidige derogaties kunnen voortgezet worden als de lidstaten dit willen.

Om overheidsinkomen te beschermen heeft de Europese Commissie gezegd dat lidstaten een gewogen gemiddeld BTW tarief moeten hebben van ten minste 12%. Het wil ook verzekeren dat de consumenten profiteren van de verlaagde tarieven en gereflecteerd worden in de uiteindelijke prijs van de producten.

De lijst van goederen en diensten waarop verlaagde tarieven toegepast kunnen worden zal worden afgeschaft en vervangen met een nieuwe lijst van producten (zoals wapens, alcohol, gokken, en tabak) waarop het standaard tarief van 15% of hoger altijd geldt.

BTW nalevingskosten verlagen voor kleine bedrijven

De Europese Commissie stelt voor om een drempel van 2 miljoen euro omzet over heel de EU vast te stellen waar onder kleine bedrijven zullen profiteren van versimpelde maatregelen. Het zal ook de mogelijkheid voor lidstaten toestaan om alle kleine bedrijven die kwalificeren voor BTW vrijstelling van verplichtingen gerelateerd tot identificatie, facturatie, boekhouding of opbrengst vrij te stellen.

ten slotte zal een omzet drempel van 100 duizend euro geïntroduceerd worden waaronder bedrijven die in meer dan een lidstaat opereren profiteren van BTW uitzonderingen. Onder de huidige wetgeving zijn deze regels niet grensoverschrijdend.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.