Ierse Minister-President geeft hartstochtelijke pro-EU toespraak

Taoiseach (Minister-President) van Ierland Leo Varadkar is de eerste leider die het verzoek van de President van het Europese Parlement om het Parlement toe te spreken over de toekomst van Europa aanneemt. Hij heeft opgeroepen tot meer samenwerking in Europa en heeft gezegd dat de EU Ierland heeft toegestaan om hun plek in te nemen in het centrum van Europa en de wereld.

EU “heeft ons toegestaan om onze plek in te nemen onder landen van de wereld”

Hij gaf een heel pro-Europese toespraak met de nadruk, onder andere onderdelen, dat Ierland simpel weg niet zou zijn waar het vandaag de dag is zonder de EU. Varadkar merkte op dat de EU heeft geholpen met het transformeren van Ierland van een van de minst ontwikkelde Europese landen naar een van de welvarendste. Hij benadrukte ook dat “de belofte van Europa de potentie van Ierland heeft vrijgelaten en ons heeft toegestaan om onze plek in te nemen onder de landen van de wereld.”

Nigel Farage zei echter dat gewoonlijk kleine landen niet tellen in de EU maar dat Ierland op het moment nuttig is voor de EU vanwege het blokkeren van Brexit. “Op het moment ben je belangrijk en nuttig omdat je hebt geholpen met het verhinderen en vertragen van Brexit.”

Farage beschuldigde de Ierse Minister-President ook van zijn toewijding aan het Europese project boven de belangen van Ierse boeren te stellen.

Solidariteit met Ierland rond Brexit

Varadkar zei dat het Goedevrijdagakkoord, een hoeksteen van de vrede in Noord-Ierland, moeilijk is voor te stellen zonder dat Noord-Ierland en Ierland gedeelde leden zijn van de EU.

Hij bedankte ook andere EU landen voor het steunen van Ierland gedurende de Brexit onderhandelingen, verklaarde dat “we diep dankbaar zijn voor de opmerkelijke solidariteit en steun van de andere lidstaten. Het is alles waar we op gehoopt hadden en positief bewijs van waarom kleine landen zo veel baat hebben van een lidmaatschap in de Unie.”

Hij zei ook dat hij hoopte dat de nieuwe relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zo warm en diepgaand mogelijk is maar dat het consistent moet zijn met de EU’s belang om zijn interne markt en douane-unie te beschermen. Hij waarschuwde dat het Verenigd Koninkrijk zijn beloftes, gemaakte in de eerste fase van de onderhandelingen, niet kan terugtrekken.

Commissie President Jean-Claude Juncker zei, in zijn opmerkingen, dat hij “geen belangrijker gebruik van het nieuwe budget ziet dan het vredes proces in Ierland te garanderen en te financieren.” Ziet, “Dit is een onvoorwaardelijke Europees doel.”

Een versterkt EU budget?

Ierland heeft ook zijn openheid om meer bij te dragen aan het EU budget en pleit voor het vermeiden van bezuinigingen op beleid zoals het gemeenschappelijk agrarisch beleid, Horizon 2020 en Erasmus+, die zich hebben bewezen en de “test van de tijd hebben doorstaan.”

“Ierland is veranderd van een netto ontvanger van het EU budget tot een netto bijdrager tot de ontwikkeling van de Europese overeenkomst en het Europese project.”

Juncker gaf aan dat het introduceren van nieuwe taken aan de EU, zoals de Europese douane  of civiele beschermings-teams, meer geld vereisen. Hij zei dat “ons nieuwe budget moet zo ambitieus zijn als de doelen die we onszelf stellen en zo flexibel mogelijk om aan te passen aan nieuwe en onvoorspelde uitdagingen”.

De Minister-President was het ermee eens, vermeldend dat “Europa nieuwe dingen kan doen en dit zou moeten doen maar nieuwe programma’s vereisen nieuw geld.” Hij zei bijvoorbeeld dat hij een EU ‘Marshall plan’ voor Afrika steunt.

Een meer verantwoordbaar Europa met hervormde bevoegdheden

Hij verstrekte de zaak voor Europese samenwerking, meldend dat “veel van de beleidsuitdagingen die we onder ogen zien meer en meer globaal zijn en dat die niet opgelost kunnen worden door individueel handelende natiestaten.” De Premier zei dat problemen zoals massa migratie en klimaatverandering niet opgelost kunnen worden door 28 landen die met 28 verschillende oplossingen komen.

Om “te beschermen wat we hebben” moeten Europese landen  bij elkaar blijven, vooral zei hij omdat Europese landen kleine staten zullen zijn in de toekomst, ook als sommige dit niet beseffen,

Hij schetste een vergelijking met de staten van de VS en Canadese provincies, argumenterend dat vele van hen meer diversiteit en bevoegdheden hebben dan EU lidstaten vandaag de dag. “Moeten we dit juist balanceren? Niet altijd. Moet alles geharmoniseerd en gestandaardiseerd worden? Ik denk van niet.”

De Taoiseach (Minister-President) zei dat hij de Commissies taakgroep voor subsidiariteit en proportionaliteit steunt, die volgens Juncker “wat structuur in de hele rommel van competenties tussen lidstaten en de EU zal brengen.” Het zal beoordelen wanneer het logisch is om bevoegdheden te delegeren naar de lidstaten maar hij zei dat in andere aspecten Europa meer moet doen.

Premier Varadkar wierp zichzelf achter het Spitzenkandidaten proces, net zoals het verkiezen van MEPs van transnationale lijsten.  “ik zou graag willen dat cafés in Napels en restaurants in Galway over dezelfde verkiezingsopties zouden praten.” Hij suggereerde ook de democratisering van het kiezen van kandidaten voor andere leidende EU posities, net zoals het versterken van de directe democratie in de EU.

De toekomst van Europa

“De Europese Unie heeft altijd de belofte  van een betere toekomst aangeboden. Het is een toekomst die niet zomaar aan ons gegeven zal worden. We moeten werken om het te creëren. We kunnen een meer perfecte Unie bereiken en we kunnen tot de ziel van Europa praten.”

Varadkar zei dat hij geloofd dat Europa een van de grootste daden van politieke creativiteit in de menselijke geschiedenis en ook een groot succes is. “Ik geloof dat met verbeeldingsvermogen en moed we in staat zijn om Europa een hart en ziel te geven en mogelijkheden te creëren voor al zijn burgers.”

Juncker herhaalde dat de toekomst van Europa geen scenario, zoals uiteen gezet in zijn witboek, kan blijven en dat besluiten nu genomen moeten worden.

“onze toekomst kan niet langer wachten. Samen met Leo, samen met de Ieren, en met anderen zullen we in die richting zwemmen.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.