Nowoczesna (ALDE) proponuje śląski jako język regionalny

Długa droga

Chociaż podobne propozycje pojawiały się już trzykrotnie – w 2010 i 2012 jako projekt poselski, a w 2014 jako projekt obywatelski, pod którym podpisało się 140 tysięcy osób, i zawsze były odrzucane w najwcześniejszych etapach prac sejmowych, do tematu powrócono.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, po cyklu debat na Śląsku oraz debacie i wystawie w Warszawie, Nowoczesna (ALDE) złożyła w sejmie projekt, który ma zrównać prawa Ślązaków z Kaszubami, których język cieszy się statusem regionalnego od 2005. roku.

Mniejszość etniczna?

Tym, co odróżnia ten projekt od poprzednich, jest pominięcie problemu uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, na co stanowczo nie zgadza się rząd Prawa i Sprawiedliwości, uznając Ślązaków za część narodu polskiego. Taki status pozwalałby według prawa między innymi na pominięcie przez stronnictwa mniejszościowe progu wyborczego w wyborach do sejmu.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu odrzucenia poprzedniego projektu, zdaniem władz, “Nie można mówić o istnieniu współczesnej, odrębnej od polskiej kultury Śląska i zamieszkujących go mieszkańców”. Projektowi zarzucono również możliwość spowodowania “negatywnych konsekwencji społecznych”.

Obywatele czują inaczej

Opinie władz nie znajdują odzwierciedlenia w danych demograficznych. W cenzusie przeprowadzonym w 2011 roku, 817 tysięcy mieszkańców Polski zadeklarowało swoją narodowość jako “śląską”, z czego 362 tysiące nie podały żadnej innej.

509 tysięcy zadeklarowało również używanie języka śląskiego w domu.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.