Morawiecki odwiedza Orbana

Pierwsza zagraniczna podróż

Od objęcia urzędu 11. grudnia, Morawiecki nie złożył żadnej zagranicznej wizyty, nie licząc spotkania Rady Europejskiej, na które udał się krótko po wyborze. Pierwsza wizyta wysokich urzędników odzwierciedla ich priorytety polityczne i dyplomatyczne. Oznaczałoby to, że dla nowego Premiera Polski najważniejszy jest sojusz
polsko-węgierski.

Wspólnota Wyszehradu

Podczas wspólnej konferencji prasowej, przywódcy podkreślili, że ich państwa dzielą nie tylko stanowisko w sprawie bieżących spraw europejskich, takich jak migracja czy nadchodząca perspektywa budżetowa, ale także wspólną historię, jako że znajdowały się po tej samej stronie Żelaznej Kurtyny, i wspólną przyszłość.

Europejskie jedność i wartości

“Wiele różnych wydarzeń się dzieje, które stawiają spójność, spoistość Unii Europejskiej pod znakiem zapytania”, ostrzegł Morawiecki, “My jej nie stawiamy pod znakiem zapytania. Wierzymy w Europę, wierzymy w wartości europejskie, chcemy je razem budować” dodał, potwierdzając polskie stanowisko w sprawie powstania Europy “dwóch prędkości” i czyniąc aluzję do swojej polityki “rechrystianizacji” Europy.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.