О нама

У Европи, постоје многе службе за вести које објављују о догађајима у одређеној земљи. Врло ретко провирују изван државе о којој пишу и врло често бјављују само у службеном језику те државе.

Постоји и значајан и растућ број служби које објављују о догађањима у Европској Унији. Највише објављују на енглеском – и оне, које проширују свој опсег разним језицима, пружају различите чланке о различитим(или истим) темама у различитим језицима.

Задња група су службе које су уређене у мањинском језику. Њихови чланци су често екслузивно о заједницици која ју користи и зато су често ограничене на културне и локалне вијести.

Циљ Federe је пружати ширу перпсективу првој групи читаоца – пружати им чланке о другим државама и покривање догађаја на Европској скали на њиховом језику; пружати другој групи сигурност да су читаоци других језика прочитали исти чланак на њиховом језику; терћој групи ће Federa пружати опште вести, тако да више неморају мењати језик како би сазнали што се догађа изван њихове заједнице.

Federa вам допушта да читате чланке које ви желите, на језику којем ви желите – све на једној страници. Виште језика долази!